Pravice
Vsebina

Vsebine te spletne strani so namenjene predvsem informiranju obiskovalcev spletne strani o naših storitvah. Lastnik spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake. Lastnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni obseg storitev, ki jih nudi.

Osebni podatki/uporabniški podatki

Podatke, ki jih posredujete preko spletnih strani, bodo uporabljeni izključno z namenom oblikovanja ponudbe in posredovanja informacij o storitvah oz. za lastno statistiko o aktivnostih na spletni strani. Vaši osebni podatki ne bodo posredovani tretjim pravnim ali fizičnim osebam. Kadarkoli lahko uveljavljate pravico do popravka ali preklica dovoljenja za uporabo svojih osebnih podatkov. Skrbnik spletnega mesta ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsakršnimi, s strani uporabnika posredovanimi podatki.

Avtorske pravice in intelektualna lastnina

Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali druge grafične elemente, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, kopirati, razpošiljati, reproducirati, spremeniti, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene brez dovoljenja za to pristojne osebe, razen za ogledovanje.

Prepoved uporabe slik iz spletne strani

Lastnik spletnega mesta izrectno prepoveduje uporabo, kopiranje, distribucijo ali reprodukcijo slik, objavljenih na spletni strani www.futura68.com za kakršnekoli namene. Za vse informacije se obrnite na elektronski naslov info@futura68.com

Blagovne znamke

Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke prikazane na tej strani, so last FUTURA 68, posredovanje, zastopanje, svetovanje, d.o.o. Njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali distribucija na kakršen koli način brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana.

Omejitev odgovornosti

Skrbnik spletnega mesta izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali ki je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe skrbnikove spletne strani, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko skrbnikove spletne strani. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za občasno nedelovanje strani.

Posodabljanje pogojev uporabe in spremembe

Skrbnik spletnega mesta si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

Zadnja posodobitev: Junij 2015